19. Yüzyıl Modern Sanat Akımları – Sembolizm

19. Yüzyıl Modern Sanat Akımları – Sembolizm

Sembolizm, 19.yy’ın sonlarında şiir ve diğer sanatlarda ortaya çıkan Fransız, Rus ve Belçika kökenli bir sanat akımıdır. Edebiyatta stil, Charles Baudelaire’in Les Fleurs du mal (Kötülük Çiçekleri) adlı eserinin yayınlanmasıyla 1857 yılında başlamıştır.Baudelaire’in büyük hayranı olduğu ve Fransızca’ya çevirdiği Edgar Allan Poe eserleri çok önemli bir etki yapmış ve birçok mecaz ve imgeler için kaynak teşkil etmiştir. Estetik Stephane Mallarme ve Paul Verlaine tarafından 1860’larda ve 1870’lerde geliştirilmiştir. 1880’lerde, estetik bir dizi manifesto ile yayılmış ve bir nesil yazarı etkilemiştir. “Sembolist” ismi, sembolistleri edebiyattaki ve sanatlardaki decadent’lerden ayırmak amacıyla eleştirmen Jean Moreas tarafından icat edilmiştir.

Edebiyatın stilinden farklı olsa da yine ilişkili olarak güzel sanatlardaki sembolizm Romantizm’in gotik kısmı ile ilişkilidir.

Görsel Sanatlar

Edebiyattaki sembolizm, sanattaki sembolizmden, birçok yönden benzer olmalarına karşın farklıdır. Resimde sembolizm, Romantik gelenekteki mistik eğilimlerin yeniden canlanışı olarak görülebilir ve bilinçli olarak çürümüş ve özel olan çöküş (decadent) akımına yakındır.

Birbirine pek de benzemeyen birçok Sembolist ressam ve görsel sanatçı grubu vardır, bu sanatçılar arasında Gustave Moreau, Gustav Klimt, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Jacek Malczewski, Odilon Redon, Pierre Puvis de Chavannes, Henri Fantin-Latour, Gaston Bussière, Edvard Munch, Félicien Rops, ve Jan Toorop bulunmaktadır. Resimdeki Sembolizm, coğrafi olarak şiirdeki sembolizmden daha yaygın olmuş ve Rusya’dan Mikhail Vrubel, Nicholas Roerich, Victor Borisov-Musatov, Martiros Saryan, Mikhail Nesterov, Léon Bakst, Elena Gorokhova, Meksika’dan Frida Kahlo ve Amerika Birleşik Devletleri’nden Elihu Vedder, Remedios Varo, Morris Graves ve David Chetlahe Paladin’i etkilemiştir.

Sembolist ressamlar mitolojik imgeler ile rüya imgelerini kullanmışlardır. Sembolizm’in kullandığı semboller ana akım ikonografinin bilindik amblemleri olmayıp yoğun olarak kişisel, özel ve belirsiz referanslardır. Gerçek bir sanat stili olmaktan ziyade bir felsefe olan resimdeki Sembolizm çağının Art Nouveau ve Les Nabis stillerini etkilemiştir.

Bir önceki yazımız olan 19. Yüzyıl Modern Sanat Akımları Post-Empresyonizm başlıklı makalemizde 19. Yüzyıl Modern Sanat Akımları, 19. Yüzyıl Modern Sanat Akımları Post-Empresyonizm ve 19.Yüzyıl hakkında bilgiler verilmektedir.


CEVAP VER