19. Yüzyıl Modern Sanat Akımları – Realizm

19. Yüzyıl Modern Sanat Akımları – Realizm

Realizm, 1848 Devrimi’nden sonra Fransa’da başlayan bir sanatsal akımdı. Realist’ler 18.yy’ın sonlarından itibaren Fransız edebiyatına ve sanatına hakim olan Romantizm’i reddetmişlerdir. Realizm, Romantik akımın egzotik konularına, abartılmış duygululuğuna ve dramasına başkaldırmıştır. Bunun yerine, gerçek ve tipik çağdaş insanları ve durumları doğru bir şekilde tasvir etmeyi hedeflemiş, hayatın nahoş ya da pis yönlerini de göz ardı etmemiştir. Realist eserler tüm sınıflardan insanları olağan yaşamda meydana gelen durumlar içinde tasvir etmiş ve genellikle Endüstriyel ve Ticari Devrimlerin getirdiği değişimleri yansıtmıştır. Bu ‘realistik’ eserlerin popülerliği insanlarda nesnel olarak gerçek gözüken gösterimler üretme isteği yaratan yeni bir görsel kaynak olan fotoğrafçılığın çıkışıyla artmıştır.

Realistler, güncelik konuları ve durumları güncel ortamlarda anlatmışlar ve tüm sosyal sınıflardan bireyleri benzer şekilde anlatmayı denemişlerdir. Klasik idealizm ve Romantik duygusallıktan eşit olarak kaçınılmış ve genellikle konuların pis ya da düzensiz ögeleri düzeltilmemiş ya da kaldırılmamıştır. Sosyal realizm işçi sınıfının anlatımına önem vererek onlara sanatta diğer sınıflara gösterilen ciddiyetin aynısını uygularken, yapaylıktan kaçınma olarak insan ilişkilerindeki ve duygularındaki gerçekçilik Realizm’in de amaçlarından biridir. Konuların epik ya da duygusal bir şekilde ele alınması da eşit derecede reddedilmiştir.

Bir sanat akımı olarak Realizm, Fransa’da Courbet tarafından önderlik edilen Romantizm’in yapaylığına karşı 19.yy’ın ortalarında gelişen bir tepkiydi. Tüm Avrupa’ya yayılmış ve yüzyılı içinde ve sonrasında etkili olmuştur ancak ana akım resme uyarlandığında artistik stili tanımlamak için daha az kullanışlı bir terim haline gelmiştir. Empresyonizm ve daha sonraki akımların çıkışıyla birlikte birebir ilüzyonun değer kaybetmesiyle daha dar ve geleneksel bir resim stiline gönderme yapmak için kullanılmaya başlanmıştır. Sanatta daha sonra ortaya çıkan bazı akımlar ve yönelimler için de kullanılmıştır ki bunların arasında Fotorealizm gibi dikkatli ilüzyonistik gösterimi, ‘gerçekçi’ konunun sosyal anlamda anlatılmasını ya da bunların her ikisini birden deneyen akımlar bulunmaktadır.

Fransa’da Başlangıçlar

Realizm, 19.yy’ın ortalarında Romantizm’e ve tarih resimciliğine bir tepki olarak başlamıştır. ‘Gerçek’ hayatın tasvir edilmesin adına Realist ressamlar sıradan işçilerin ve sıradan insanların olağan çevrelerinde gerçek faaliyetlerde bulunmasını resimlerinde konu olarak kullanmışlardır. Başlıca temsilcileri Gustave Courbet, Jean-François Millet, Honoré Daumier, ve Jean-Baptiste-Camille Corot’dur.

Realistler, aynı dönemdeki Emile Zola, Honore de Balzac ve Gustave Flaubert’in natüralist edebiyatıyla paralel olmak üzere olağan güncel yaşamın var oluşunu anlatan güzelleştirilmemiş detaylar kullanmışlardır.

Courbet, Realizm’in en başta glen savunucusuydu ve devlet destekli sanat akademisinde tercih edilen tarih resimciliğine itiraz etmekteydi. A Burial at Ornans ve The StoneBreakers adlı tabloları bu bölgeden sıradan insanları anlatmaktaydı. Resimler, genellikle tipik olarak tarih resimciliğinde kullanılan büyük tuvallerde yapılmıştı.

Fransa Dışındaki Ülkeler

Fransız Realist hareketinin biraz geç olsa da diğer tüm Batı ülkelerinde denk akımları vardı. Özellikle, Rusya’da 1860’larda oluşan ve 1871 yılından itibaren sergiler düzenleyen Peredvizhniki (Gezginler) adlı grup, Ilya Repin gibi realist sanatçıları içermekteydi ve Rus sanatı üzerinde büyük etkileri olmuştur. Britanya’da Amerikalı James Abbot McNeill Whistler, İngiliz sanatçılar Hubert von Herkomer ve Luke Fildes sosyal konuları ele alan ve ‘gerçek’ dünyayı anlatan realist resimlerle büyük başarı kazanmışlardır. New York City merkezli olan Ashcan okulunda George Bellows ve Robert Henri gibi sanatçılar bulunmaktaydı. Bu okul, Amerikan realizminin, toplumun fakir üyelerinin günlük yaşamını anlatma eğilimini tanımlamasına katkı sağlamıştır.

Bir önceki yazımız olan 19.Yüzyıl Modern Sanat Akımları - Romantizm başlıklı makalemizde 19.Yüzyıl, Modern Sanat Akımları ve Modern Sanat Akımları 19.Yüzyıl Romantizm hakkında bilgiler verilmektedir.


CEVAP VER